Alberk Poultry Processing Equipment

Alberk Veri Koruma Aydınlatma Metni 

Giriş

Alberk Proses (“Alberk”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), müşterilerinin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemektedir. Bu Veri Koruma Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), satış ofislerimiz, fuar tanıtım alanlarımız veya satış-pazarlama departmanlarımız vasıtasıyla ürün/makine satın alan ya da sipariş veren ya da benzeri işlemler gerçekleştiren müşterilerimizin kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) uygun olarak hazırlanmıştır. 

Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, ALBERK olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://www.alberk.com adresinde yer alan Alberk Proses Makineleri Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ni okuyabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz?  Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı Nedir?

Kişisel verileriniz, sizler, satış ofislerimiz, fuar tanıtım alanlarımız, satış-pazarlama departmanlarımızdan ürün satın alırken ya da sipariş verirken veya sayılan mecralarda benzeri işlemler gerçekleştirirken basılı dokümanlar ve/veya elektronik sistemlerimiz vasıtasıyla elde edilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun’da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. ALBERK olarak bizler, kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında listelenen kişisel veri işleme koşullarına dayanarak veri işliyoruz. Bu kapsamda, ALBERK olarak müşterilerimizin kişisel verilerini i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması (ürünlerin imal edilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesi veya bağlantılı hizmetlerin sunulması), iii) yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iv) müşterilerimizin temel hak ve özgürlükleri üzerinde olumsuz bir netice oluşturmamak kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işliyoruz.

Kişisel veri işleme şartlarına ek olarak, bazı durumlarda kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı talep edebiliriz. Böylesi durumlarda, kişisel verileriniz serbest iradenizle sunmuş olduğunuz açık rızanın kapsamıyla sınırlı olarak işlenir. Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilme imkânına sahipsiniz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? 

ALBERK tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir (Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinde yer alan Alberk Proses Makineleri Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ne göz atabilirsiniz.):    

 •    Kimlik     ve İletişim Bilgileri:    Hesap oluştururken, makine siparişi veya ALBERK ve iş ortakları     tarafından sunulan ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmak için     başvurduğunuz sırada sağlamış olduğunuz ad, soyadı kimlik     numarası, pasaport bilgileri vb. kişisel verileriniz ile e-posta     adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, sosyal medya     iletişim bilgileri, adres vb. kişisel veriler.    

      
 •    Müşteri     Bilgileriniz:    Çağrı     merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Banka     dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.

      
 •    Fiziksel     Mekan Güvenliği:    Çalışan     ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera     kayıtları.

      
 •    Sağlık     bilgileri:    Yurt dışına çıkışlarda ya da yurda girişlerde istenilen PCR     testleri ve ilgili testleri.

      
 •    Değerlendirmeleriniz     ve talepleriniz:    Hizmetlerimiz konusunda sizlerden sağlamış olduğumuz     değerlendirme bilgileri. 

      
 •    Ödeme     bilgileriniz:    Kredi/banka kartı bilgisi, bana hesabı bilgisi, IBAN bilgisi,     bakiye bilgileri, alacak bakiyesi ve diğer finansal bilgileri. 

      
 •    Özel     Nitelikli Kişisel Bilgileriniz: Talebiniz     ve onayınız bulunması halinde, makine imal süresince ihtiyaç     duyduğunuz hizmetin sağlanabilmesi için varsa özel parça,     döküman gereksinimleri bilgisi.

      
 •    Pazarlama     Bilgisi:    Müşterilerimizle ilişkilendirilen ve pazarlama amacıyla     kullanılacak kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren     raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez     kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri sayesinde türetilen     bilgiler, kişiyle yapılan anketler, memnuniyet anketleri,     kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde     edilen bilgiler ve değerlendirmeler.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

ALBERK, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir (Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinde yer alan Alberk Proses Makineleri Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Bildirimi’ne göz atabilirsiniz.). 

 •     
 •     Operasyon,     Nakliye, Lojistik ve diğer ilgili hizmetlerimiz:    Ön görüşme ve toplantıların yapılması, talepleriniz     doğrultusunda ürün ile ilgili ayrıntılı bilgi alınması ve     verilmesi, sipariş bilgileri, nakliye, montaj, satış sonrası     hizmet, kampanyalar, eğitim ve imalata konu ürüne ilişkin diğer     hizmetler gibi olağan operasyonel işlemlerin gerçekleştirilmesi, 

      
 •    İletişim:    Sipariş bilgilerinizi iletmek, ürün satın aldığınıza ilişkin     teyit bilgisi paylaşmak ödeme ya da ürün bilgilerini tarafınıza     iletmek için siz müşterilerimizle SMS, e-posta ya da telefon     yoluyla iletişime geçmek gibi olağan faaliyetlerimize dair siz     müşterilerimizi bilgilendirmek, (hatırlatmak isteriz ki,     pazarlama amacı içermeyen ve sadece yukarıdaki amaçlar ya da     benzeri hizmet bilgilendirmeleri gerçekleştirmek amacıyla     gönderilen iletiler, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik     İletiler Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesi uyarınca onaya tabi     olmayıp, ileti alma konusunda onay vermemiş olsanız da ALBERK     tarafından tarafınıza gönderilebilecektir) 

      
 •    Talep     ve Görüşlerinizin Değerlendirilmesi:    Müşterilerimizin, hizmetlerimiz konusundaki görüş, şikâyet ve     değerlendirmelerinin yazılı/online form ve anketler aracılığı     ile alınması ve bunların değerlendirilmesi ve müşteri     memnuniyeti kapsamında hediye gönderimi sağlanması.

      
 •    Yasal     Yükümlülükler:    ALBERK’in tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun     sağlanması ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin     yerine getirilmesi, 

      
 •    Hizmet     Özelleştirmeleri:    Sunulan program, hizmet ve ürünlerin ilgili kişilerin beğeni,     ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ve bunların ilgili     kişilerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre     özelleştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? 

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü taraflara başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz. 

Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir: 

 •     
 •    Yurt     içindeki ve yurt dışındaki seyahatle ilgili hususlar;    ör. Havaalanlarında yer hizmetlerini sağlayan servis     sağlayıcılar, acenteler, GDS’ler aktarmalı uçuşlarda     yolculuğunuzun bir kısmını üstlenen hava yolu şirketleri vb. 

      
 •    Tedarikçilerimiz;    ör. ALBERK olarak teknik destek aldığımız yazılım şirketleri,     güvenlik şirketleri ya da ulaştırma hizmeti sağlayan firmalar     vb. 

      
 •    Ürün     sevkiyatının gerçekleştiği yabancı devletler, ulusal ve     uluslararası mevzuatça yetkilendirilmiş yetkili özel kurum ve     kuruluşlar ve kamu kurumları;    ör. gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında kolluk     kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirilen     seyahatlerde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Bakanlığı     vb. 

Ticari Elektronik İletiler Hakkında Bilgilendirme

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca vermiş olduğunuz izin doğrultusunda hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek, mal ve hizmetlerimizin tanıtımını yapmak ve kampanyalarımızdan haberdar olmanızı sağlamak amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

İlgili Kişi Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz? 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek istiyoruz. Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

 •     
 •    Kişisel     verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini     öğrenebilirsiniz, 

      
 •    Eğer     kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna     ilişkin bilgi talep edebilirsiniz, 

      
 •    Kişisel     verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel     verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp     kullanılmadığını öğrenebilirsiniz, 

      
 •    Kişisel     verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız     üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz, 

      
 •    Eğer     kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların     düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin     kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da     iletilmesini isteyebilirsiniz. 

      
 •    Kişisel     verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası     mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen,     kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan     kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok     edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin     kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da     iletilmesini isteyebilirsiniz. 

      
 •    İşlediğimiz     verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz     edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması     durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz, 

      
 •    Kişisel     verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle     herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri     işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep     edebilirsiniz. 

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. 

İletişim Bilgilerimiz 

Alberk Proses Makineleri Genel Yönetim Binası 

Yunus Emre Mah. İskenderpaşa Cad. No. 31/A Sancaktepe İstanbul 34791

00 90 216 429 73 65

Kurumsal Web Tasarım